AUTOSZERVÍZ * GUMISZERVÍZ

Műszaki vizsga

Telephelyeinken szakszerű átvizsgálást követően helyben, vagy másik AKH szervizben elvégezzük a hatósági vizsgáztatást. Időszakos műszaki vizsgálaton a segédmotoros kerékpár kivételével minden forgalomba helyezett járműnek rendszeresen, meghatározott időközönként át kell esnie, amennyiben azzal közlekedni szeretnénk. A balesetmentes közlekedés egyik alappillére, hogy megfelelő műszaki állapotú járművek vegyenek részt a közúti közlekedésben. A ma érvényben lévő szabályok értelmében az újonnan forgalomba helyezett autók műszaki vizsgája négy évre szól, majd ennek lejártával kétévente válik esedékessé a következő szemle. Ajánlatos alaposan felkészülve megjelenni a bejelentett időpontban egy vizsgáztatási engedéllyel rendelkező külsős állomáson, vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) telephelyén.

Az időszakos vizsgálat a forgalomba helyezett jármű műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének egy eljárás keretében történő ellenőrzése. Ebből következően, illetve amiatt hogy a korábban „zöldkártyának” nevezett környezetvédelmi igazolólap 2009. december 31-én megszűnt, 2010. január 1-től az időszakos műszaki vizsgálat érvényességi ideje (amelyet a forgalmi engedélyben is rögzítenek) határozza meg az adott jármű környezetvédelmi megfelelőségének határidejét is.

Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérik, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzik ki, akkor a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig, de legfeljebb 30 napra meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérik, akkor az időpontról szóló értesítés csak a vizsga napján a vizsgahelyre történő közlekedésre jogosít fel.

Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedélye érvényesítésre kerül. Ezzel egy időben a hátsó rendszámtáblára is felragasztják a kör alakú érvényesítő címkét valamint a jármű környezetvédelmi besorolásának vizuális megjelenítésére szolgáló hatszög alakú környezetvédelmi plakettet is.

Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett, de a forgalmi engedély nem érvényesíthető (mert pl. betelt) vagy a járműnek nincs forgalmi engedélye, vagy a járműnyilvántartásba vett adataiban változás következett be, akkor az időszakos vizsgálat után a kiállított Jármű Műszaki Adatlappal fel kell keresni a területileg illetékes okmányirodát az új forgalmi engedély kiállítása céljából.

Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, akkor a vizsgabiztos a forgalmi engedély érvényességi idejét nem hosszabbítja meg, illetve a forgalmi engedélyt - ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár - érvényteleníti, és a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja.

Műszaki vizsgáztatáshoz szükséges iratok

A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok (magánszemély)
 • Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy
 • Útlevél és lakcím igazolvány vagy
 • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.
A vizsgálatot kérvényező azonosításhoz szükséges okiratok (cég):
 • Cég cégbírósági bejegyzése,
 • Aláírási címpéldány,
 • Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány.
A vizsgálandó jármű okmányai:
 • forgalmi engedély vagy;
 • külföldi járműokmány vagy,
 • hatósági határozat vagy,
 • ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy,
 • műszaki adatlap vagy,
 • járműkísérő lap.
 • törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott)
Kötelező felelőség biztosítás érvényességét igazoló irat:
 • befizetési bizonylat (sárga csekk)
 • számlakivonat
 • nemzetközi biztosítást igazoló irat "zöldkártya"
Új vonóhorog felszerelés esetén
 • a vonóhoroghoz tartozó műbizonylat;
Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatásban, abban az esetben meghatalmazás szükséges (mi biztosítjuk) és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány.

Mit kell átnézni a műszaki vizsgára?

Szélvédők

Kezdje kívülről az ellenőrzést, az üvegekkel. A szélvédőn nem lehet repedés, és a látótérben kavicsfelverődés okozta sérülés – utóbbit javítva elfogadják, ha a munka szakszerűen kivitelezett, a javításról dokumentum nem szükséges. A szélvédő és a két első oldalüveg nem lehet fóliával sötétített, az üvegek fényáteresztő képességét 75 százalékban írják elő. A hátsó szélvédő és az oldalablakok sötétítése viszont megengedett, ezt legtöbbször már a gyárban elvégzik. Az utólag felragasztott sötétítő fólia esetén azonban annak fényáteresztését igazoló műbizonylat szükséges a vizsgán.

Világító, fény és hangjelző berendezések
 • A lámpákra is figyeljen oda, minden világítóberendezésnek működnie kell: helyzetjelző, tompított és távolsági fény, irányjelző, fék, tolató, és ha van, akkor a ködlámpa sem kivétel.
 • A búrák nem lehetnek repedtek, sem töröttek, a régebbi konstrukcióknál a korrodált, sérült foncsorra kell ügyelni.
 • Az izzók által kibocsátott fénynek közel fehérnek kell lenni, az indexek pedig sárga fénnyel kell, hogy villogjanak!
 • A modern sárga izzóról idővel leég a sárgaságot adó bevonat és utána fehér színt ad. Cserélje ki sárgára, ha ezt tapasztalja!
 • A fényszóróknak megfelelő magasságban kell állniuk, ezt szervízekben tudja ellenőriztetni fényszóró beállító műszer segítségével.
 • Vizsga előtt ellenőrizze az autókürt működését is!
Xenon izzó

A xenon fényszóróval szerelt gépkocsikon kötelező a lámpamosó és az automata fényszóró magasság beállító berendezés. A xenon szettel szerelt lámpák sokkal nagyobb fényhatásra képesek, egy koszos lámpán keresztül vakítanak, ezért előírás a mosó berendezés használata. A xenon lámpa tisztítónak automatikusan be kell kapcsolnia, ha a szélvédőre ablakmosót permetezünk.

A xenon fényszóróból kibocsátott nagyobb fényerő a környezetében mindent jobban megvilágít, de egyben a szembejövő jármű vezetőjét is fokozottabban vakíthatja, ha nem az előírásoknak megfelelően van kialakítva. Ezért, hogy az erősebb fényerő ne legyen zavaró az átlagos mértéken felül, szükséges az automatikus magasságállítás is. Automata fényszóró magasság állító berendezés és fényszóró mosó nélkül a xenon izzókkal felszerelt gépjárművek csak zárt pályás versenyen használhatóak.

Fékvizsgálat

Fontos, hogy első és hátsó fékberendezések közel egyformán fogjanak, az első kerekek közti fékerő különbség maximum 20%, a hátsó kerekek fékerő különbsége pedig maximum 30% lehet. A fékek hatásfokát fékpadon tudja ellenőriztetni. A fékvizsgálat során nem csak a fékerő eltérést vizsgálják, hanem azt is, hogy mekkora pedálerőnél éri el a gépjármű az adott fékhatást. Ezzel fény derül arra, ha a gépkocsi fékrásegítője hibás, esetleg a fékbetétek, féktárcsák, fékpofák, vagy fékdobok rossz állapotban vannak.

A hátsó fékrendszerbe be van építve egy fékerő szabályzó berendezés, ennek szerpere az, hogy ne hagyja megcsúszni a hátsó kerekeket (vagy csak nagyon nagy pedálerőnél). Ha a hátsó kerék megcsúszik a gépkocsi könnyen kifarolhat, ezért kell csökkenteni a hátsó fékek erejét az elsőkhöz képest.

Pót féklámpa

Utólagos pót féklámpa felszerelésnél előfordulhat, hogy a lámpa nincs ráragasztva az üvegre és ezért visszatükröződik az utastérbe a féklámpa fénye. Ez szabályellenes, ellenőrizze vizsga előtt a tükröződés mértékét.

Lengéscsillapító vizsgálat

A lengéscsillapítók vizsgálatát bízza szakemberekre, az alkatrészek állapotát próba padon ellenőrzik. A gépkocsi első kerekeivel felállnak a padra, amely leméri a tengelyterhelést, majd megrázza a futóművet függőleges irányba /mintha macskaköveken menne a gépjármű 100km/h-val/. A rázás után megvizsgálják, hogy mennyi idő alatt és milyen amplitúdóval áll vissza a kerék alap állapotba. A hátsó kerekeket is ugyan ezzel a módszerrel vizsgáltassuk meg.

Futómű vizsgálat

A futóművet szervizben ellenőriztesse, a hozzáértő szakemberek minden gömbfejet, gumiszilentet, porvédő gumit átvizsgálnak. A műszaki vizsgán a legfontosabb, hogy a gömbfejek ne lógjanak és a futómű gumialkatrészei ne legyenek kiszakadva, kikopva.

Kipufogórendszer

A kipufogó rendszernek kellően tömítettnek kell lenni, a kipufogó gáz csak a csővezeték végén távozhat. Ha lukas vagy kifúj a kipufogó, akkor a gépkocsi megbukik.

Horpadások sérülések és korrózió

A gépkocsinak esztétikailag is megfelelőnek kell lennie: túlzott mértékű horpadás, sérült elem, és olyan korrózió sem lehet a gépkocsin, amit kisebb erőhatással át lehet lukasztani. A vizsgán minden karosszéria elemnek a gépkocsin kell lennie.

Ülések, biztonsági övek
 • Az üléseknek működőképesnek és állíthatónak kell lennie.
 • A biztonsági öveknek működniük kell / rántásra be kell, hogy akadjanak, illetve vissza kell, hogy húzzák az övet / és kapcsolhatónak kell lenniük.
 • Az övfeszítőnek eredeti állapotban kell lennie.
 • Gumiabroncsok és felni
 • A dísztárcsákat szerelje le a vizsga előtt!
 • A gumik ne legyenek kopottak, repedezettek, szálszakadtak.
 • A bordák mélysége haladja meg az 1,6mm-t.
 • A gumiknak minden keréken azonos méretűnek kell lennie /szélesség, magasság/.
 • A gumik mintázatának tengelyenként azonosnak kell lennie.
 • Kiegészítők
 • A vizsga előtt készítse ki az egészségügyi csomagot, izzókészletet, és az elakadásjelző háromszöget az ülésre!
A műszaki vizsga és zöldkártya matrica (plakett) színei és jelölései

Műszaki vizsga matrica:

A vizsga matrica közepén, fekete keretben egy számsor olvasható, ez a szám egyezik a forgalmi engedélyben a vizsga érvényessége melletti számsorral. Ez garantálja, hogy a matricát ne lehessen más gépjárművön felhasználni. Az autó rendszámának felső részén elhelyezkedő matricán jelölve van az adott év és hónap, amikor le fog járni a gépkocsin a műszaki vizsga.

Zöldkártya matrica:

2010. január elsejétől a környezetvédelmi felülvizsgálat részévé vált a műszaki vizsgálatnak, érvényessége is azzal megegyező. Sikeres vizsga esetén a sikerességet igazoló, a jármű környezetvédelmi osztályának megfelelő színű, egyedi sorszámmal ellátott matricát (plakett) kell a jármű hátsó rendszámának alsó részére felragasztani.

A plakett fekete, piros, kék vagy zöld színével jelzi a jármű környezetvédelmi tulajdonságát, amelynek alapja a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása. A járműveket e tulajdonság szerint a következő négy csoportba kell sorolni:
 • Fekete színű plakett – korszerűtlen, nem környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 0, 1, 3.
 • Piros színű plakett – korszerűtlen, kevésbé környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 2.
 • Kék színű plakett – korszerű, környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 4, 6, 7, 8.
 • Zöld színű plakett – korszerű, kiemelten környezetbarát járművek, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, és az e fölöttiek.
A műszaki vizsgáztatás jogszabályi háttere

Az időszakos műszaki vizsgálattal kapcsolatos fő jogszabályok, melyek aktuális, hatályos szövege olvasható az Interneten, a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykereső segítségével:
 • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
 • a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
 • a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet
 • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
 • a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet.

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. További információkért kattintson