AUTOSZERVÍZ * GUMISZERVÍZ

Futómű

Ha nem egyenes az autó futása, mi modern, nagypontosságú műszerrel beállítjuk azt. Futómű diagnosztika

A futómű diagnosztika közlekedésbiztonsági szempontból nagyon lényeges, hiszen a jármű menetbiztonsága, úttartása alapvetően függ a futóművek műszaki állapotától és beállításától. A futómű-diagnosztika a kerék- és futómű-beállítási paraméterek méréstechnikája. A kerék beállítási paraméterek alapvetően befolyásolják a jármű egyenes- és ívmeneti tulajdonságait, a tapadási viszonyokat és a gumiabroncsok kopását. A korszerű járművek úttartását, kanyarstabilitását, komfortját egyre bonyolultabb szerkezetekkel, a mérést számítógépekkel oldják meg, az alapfunkciók és a mérendő paraméterek azonban maradtak a régiek.

Mérendő jellemzők
 1. Kerékdőlés
 2. Kerékösszetartás
 3. Csapdőlés
 4. Csapterpesztés
 5. Utánfutás
 6. Kormánylegördülési sugár
A kerék-beállítási paraméterek

A kerékbeállítási paraméterek alapvetően befolyásolják a jármű egyenes- és ívmeneti tulajdonságait, a tapadási viszonyokat és a gumiabroncsok kopását. A kerék-beállítási paraméterek az alábbiak:
 • tengelytávolság
 • nyomtáv
 • kerékösszetartás
 • kerékdőlés
 • csapterpesztés
 • utánfutás
 • kanyarodási szögeltérés
 • maximális alákormányzási szög
Tengelytáv és nyomtáv

A tengelytávolság a mellső tengely és a hátsó tengely középvonala között mért távolságot jelenti. A nyomtáv az azonos tengelyen levő kerekek talpfelületközéppontjainak távolsága. Ikerkerekek esetében az ikerkerék-középpontok közötti távolságot értjük rajta. A nyomtáv nagysága jelentős hatással van a jármű ívmeneti tulajdonságaira. A nagyobb nyomtáv nagyobb ívmeneti sebességet tesz lehetővé. A kereszt- és ferde-lengőkaros független kerékfelfüggesztések esetében ki- és berugózáskor nyomtávváltozás lép fel. Ez növeli a gördülési ellenállást és az abroncskopást. Ilyen esetekben romlanak a jármű egyenesmeneti tulajdonságai is.

Kerékösszetartás

A kerékösszetartás a kétoldali keréksíkok kerékpánt átmérőnyi hosszon vett távolságváltozásának nagysága a vízszintes síkban. A kerékösszetartás pozitív, ha a kerékpántok távolsága a menetirány szerint elöl kisebb, mint hátul. Az egyedi kerékösszetartás az egyik oldali kerék vonatkoztatási tengellyel bezárt szögét jelenti. Négyfejes műszer esetén a vonatkoztatási tengely a hátsó tengelynél a jármű szimmetriatengelye, míg a mellső tengelynél a tényleges menettengely. Amennyiben egy adott jármű hátsó tengelyének kerekeinél az egyedi összetartás értékek nem azonosak, akkor a mellső tengely kerekei által meghatározott szög szögfelezőjének a tényleges menettengellyel párhuzamosnak kell lennie

Kerékdőlés

A kerékdőlés a kerék síkja és a jármű menetirányára merőleges sík metszésvonalának a függőlegessel bezárt szöge Értéke pozitív, ha a kerék a függőlegeshez képest kifelé és negatív, ha befelé dől. A dőlést fokban mérjük az alábbi peremfeltételek mellett:
 • hátsó kerekek dőlése: egyenesmeneti helyzetben,
 • mellső kerekek dőlése: kormánykerék középhelyzetben.
Rossz kerékdőlés esetén gumiabroncsaink gyorsabban és rendellensesen fognak kopni.

A csapterpesztés

A csapterpesztés értéke alákormányzáskor megnő, ami visszatérítő erőt eredményez. A csapterpesztés nem megfelelő értékéből eredő hibajelenségek:
 • a csapterpesztés értéke túlságosan nagy: nagy kormányzási erőszükséglet,
 • a csapterpesztés értéke túlságosan kicsi: rossz kormány-visszatérítő hatás, gumiabroncs élettartam csökkenés,
 • eltérő kétoldali csapterpesztés: az autó „elhúz”.
A csapterpesztés az állócsap (tengelybak csapjának) dőlése a jármű középvonala felé. A golyóscsappal szerelt gépkocsiknál az állócsap helyett a golyóscsap elforduló tengelyén át vezető képzeletbeli vonalat tekintik a mérendő tengelyvonalnak.

Utánfutás

Az utánfutást az állócsap előre- vagy hátradöntésével hozzák létre. Az utánfutás a kormányszerkezet iránystabilitására van hatással. A kormányszerkezeteket rendszerint (+) utánfutásra szerkesztik, ezzel nő a jármű egyenes irányú önbeállása. Értéke (+), ha a tengelycsonk-csap felső vége hátrafelé dől. Az utánfutás nem megfelelő értékéből eredő hibajelenségek:
 • az utánfutás értéke túlságosan nagy (pozitív): nagy kormányzási erőszükséglet,
 • az utánfutás értéke túlságosan kicsi értéke csupán közvetetten, balra(negatív): rossz kormány-visszatérítő jobbra 2O°-kal történő hatás, gumiabroncs élettartam alákormányzás során mérhető csökkenés, meg.
 • eltérő kétoldali utánfutás: az autó „elhúz”.
Kanyarodási szögletérés

Kanyarodási szögeltérés - maximális alákormányzási szög. A kanyarodási szögeltérés a kétoldali kormányzott kerekek talpfelületének elfordulási szögkülönbsége az egyik (általában a belső) kerék 20°-os bekormányzása esetén. A kanyarodási szögeltérés nem megfelelő értéke esetén megnő az abroncskopás és ívmenetben a jármű kitörhet a kanyarból. A maximális alákormányzási szög a kerék középsík és a jármű szimmetriatengelye által bezárt szöget jelenti.

A futómű beállítását befolyásoló tényezők
 • A gumiabroncsok: Az útegyenetlenségek csillapításában a gumiabroncs saját rugalmassága és a benne levő levegő összenyomhatósága is szerepet játszik. A gumiabroncs nyomása jelentősen befolyásolja a dinamikus talperőviszony értékét. Az abroncsnyomás növelésével csökken a tapadást, nevezetesen 0,5 bar abroncsnyomás-változás mintegy 10%-os tapadásierő-változásteredményez.
 • A járműterhelés és terheléseloszlás: A gépjármű terheléseloszlása is nagymértékben befolyásolja a mérés eredményét, mivel az üres gépjármű talperőviszonyához képest az utasokkal terhelt gépjármű esetén a talperőviszony növekedését tapasztaljuk (erre már a rugózott és rugózatlan tömeg aránya esetén utaltunk). A mért eredményre gyakorolt hatás miatt a vizsgálatot előírt terhelési viszonyok mellett kell elvégezni.
 • A hőmérséklet: A hőmérséklet jelentős hatást gyakorol az olajviszkozitásra, és így a lengéscsillapító csillapítási tényezőjére is. Ha p1. az olaj hőmérséklete —15 °C-ról +60 °C-ra növekszik, akkor a csillapítási tényező akár 30%-kal is csökkenhet. A mérést tehát mindig üzemmeleg Iengéscsillapítókkal kell végezni.
Az első futómű geometriája

A gépjármű iránytartásához az irányváltoztatáshoz szükséges kormányzási erő csökkentéséhez a kerekeknek, valamint a kormánycsapnak a jármű geometriai tengelyeihez viszonyítva meghatározott helyet kell elfoglalniuk. A futómű beállítás jelentősége a gépjármű menettulajdonságain túl a gumiköpenyek igénybevételével is magyarázható. Helytelen paraméterek esetén a gumikopás a normál kopáshoz viszonyítva többszörösen növekedhet, ami a gépjármű üzemeltetési költségére előnytelenül hat. A futómű ellenőrzése a csatlakozó alkatrészek kopásának és a külső hatások által előidézett deformációk értékelése miatt javítóipari szinten éppen olyan fontos, mint a járművek karbantartása során. A futómű teljes ellenőrzése több műveletből áll. Független felfüggesztésű első futómű esetén meg kell határozni a kerekek dőlését, összetartását, a csapdőlést (utánfutást), a csapterpesztést és a kanyarodási szögeltérést. Ezen túlmenően értékelni kell a hátsó kerekek hossztengelyhez viszonyított helyzetét, az ún. nyomkövetést, a hátsó híd első futóműhöz viszonyított helyzetét, vagyis a két tengelyvonal pár-huzamosságát, független felfüggesztésű hátsó futómű esetén a hátsó kerekek dőlését és összetartását. A futómű ellenőrzése nem tekinthető egyszerű feladatnak, mivel az előírt beállítási adatok mérését nagyméretű, geometriailag határozatlan vagy nehezen megközelíthető alkatrészeken 0,2 – 0,5 mm, illetve 15 – 30’ pontosságon belül kell végezni. Ebből adódóan a korszerű szervizek ma már optikai futómű ellenőrző készülékeket alkalmaznak.

Lengéscsillapítók feladata

A gépjármű futóművének a gumiabroncs után a legfontosabb biztonsági eleme a lengéscsillapító, hiszen ez az alkatrész garantálja a kerék és az út állandó kapcsolatát, különösen kanyarokban és fékezésnél. Ez az alkatrész nélkülözhetetlen az autó úton tartásához, működésének köszönhetően a jármű lengései gyorsabban csillapodnak, így növeli a biztonságot és az utazási komfortot.

A gépjármű lengéscsillapítók hármas feladatot látnak el:
 1. A kirugózott és kirugózatlan tömegek függőleges gyorsuláscsökkentésének érdekében, csillapítják a rugóba összenyomáskor bevitt energiát. Ezzel mérséklik a járműtest lengéseit és a kerék/ gumiabroncs dinamikus kitéréseit, javítva a gumiabroncs úthoz tapadását.
 2. Összenyomáskor átmenetileg növelik a rugózás sebességét, lehetőséget adva ezzel a ténylegesnél lágyabb rugó használatára.
 3. Módosítják a terhelésváltozás kirugózott és kirugózatlan tömegekre gyakorolt, hosszanti, oldal- és haránt irányú hatását, kanyarba való be- és kihajtáskor.
A lengéscsillapítók fixen tartják az autót és segítenek a vezetőnek megtartani az uralmat a gépkocsi felett. Ahogy a lengéscsillapítók elhasználódnak, az autó elkezd lesüllyedni, inogni, billegni és úttartása jelentősen romlik. Ez gyenge fékezési képességhez, a gumiabroncsok és más futóműalkatrészek gyors kopásához vezet, a vezető pedig egyre nehezebben tudja biztonságosan irányítani gépkocsiját.

Bármelyik 60.000 km futásidőt elérő vagy azt meghaladó lengéscsillapító „kopottnak” számít, az elhasználódott alkatrészek pedig jelentősen növelik a gépkocsi féktávolságát. Fékezés közben egy rossz állapotú lengéscsillapító az autó orrának a lesüllyedését okozza. Az orr lesüllyedése a jármű hátsó részének megemelkedésével jár együtt, ami megakadályozza a kerekek megfelelő tapadását. Ezáltal lecsökken a fékező erő és nehezebbé válik a precíz iránytartás.

A hatástalan lengéscsillapítás következményei:
 • a kedvezőtlen úttartás miatt (a gumiabroncsok gyakran eltávolodnak az úttól) oldalszél esetén a gépkocsi sodródik;
 • a fékút meghosszabbodik;
 • a kifejthető vonóerő csökken;
 • a rezonanciahelyeken a lengési amplitúdók megnőnek;a gumiabroncsok fokozottan és egyenetlenül kopnak.
A lengéscsillapító cseréjekor érdemes ellenőrizni a többi futóműalkatrész állapotát is, különös tekintettel a lengéscsillapító felütközés gátló és porvédő szettekre, a torony csapágyakra, valamint a futómű más gumi-fém alkatrészeire. Szétszerelt állapotban könnyen átvizsgálható a futómű összes alkatrésze. Mielőtt döntést hozunk, hogy milyen fajtájú lengéscsillapítót vásárolunk, érdemes mérlegelni több műszaki és gazdasági szempontot is. Minden esetben vegyük figyelembe az alábbi szempontokat:
 • A lengéscsillapítót csak tengelyenként párba cseréljük, különben az egy darab új lengéscsillapító túlzott terhelést fog magára vállalni, ezáltal élettartama lerövidül. Az egyszerre történő cserével biztosítható, hogy az egy tengelyen lévő alkatrészek közötti csillapítási eltérés a gyárilag megengedett határértéken belül legyen. A gyártók is csak úgy vállalnak garanciát, ha párban van cserélve az alkatrész.
 • Ellenőrizzük a felütközés gátló és porvédő szettek állapotát, és ha kell cseréljük őket. Nem drága alkatrészekről van szó, ezek az alkatrészek megvédik az új lengéscsillapítókat a rossz minőségű utakon, és így jelentősen megnövelik az élettartamukat. A gyártók is csak úgy vállalnak garanciát, ha a porvédők épek.
 • Ha rossz egy lengéscsillapító- azt sokszor a fékút meghosszabbodása, illetve az olajfolyás jelzi a legbiztosabban, – mielőbb cseréljük újra, mert így megelőzhetjük azt, hogy a félig rossz lengéscsillapító kagylós kopást okozzon a gumiabroncsokon és szétrázza a futómű egyéb alkatrészeit is. Ez jelentős anyagi megtakarításhoz vezet.
 • Már csak egy kérdés maradt hátra, olajos vagy gázos lengéscsillapítót válasszon-e autójába? Azt tanácsoljuk, hogy ezt a döntést bízza szakembereinkre, akik megismerve autóvezetési szokásait, megfelelő és megbízható tanácsot fognak adni Önnek a választást illetően.
Rendszeres ellenőrzés

A rossz állapotban lévő lengéscsillapító jelentősen fokozza a jármű többi alkatrészének elhasználódását, ezért műszeres méréssel történő ellenőrzése húszezer kilométerenként javasolt. A páros alkatrész a kerekek takarásában van, ezért csak alulról lehet őket szemrevételezni, nincs-e rajtuk sérülés vagy nem szivárog-e belőlük az olaj. Mindenképpen fontos tehát a mérés mellett a lengéscsillapítók szemrevételezése is.

A lengéscsillapító cseréjekor érdemes új lengéscsillapító porvédőket és toronycsapágyakat is beszereltetni az autóba a maximális biztonság érdekében.

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. További információkért kattintson