AUTOSZERVÍZ * GUMISZERVÍZ

Diagnosztika, elektromos javítás

Ha hibát jelez a gépjármű műszerfala, mi feltárjuk és orvosoljuk az esetleges elektromos rendszer meghibásodásokat.

A gépjárműdiagnosztika a gépjármű állapotminősítéséhez szükséges, diagnosztikai módszerekkel végzett mérések és a mérésadat-értékelés összefoglaló megnevezése.

Mivel egyre több az elektronikai rendszer a modern gépkocsikban, elengedhetetlenné vált a profi vezérlőegység-diagnosztikai szolgáltatás a minőségi szervizkeben. A járművekben megjelenő egyre összetettebb rendszerek egyre összetettebb diagnosztikai tudást követelnek meg a profi javítás és karbantartás érdekében.

A gépjárműdiagnosztika két fő csoportra osztható:

-          nem fedélzeti diagnosztika (off-board diagnosztika),

-          fedélzeti diagnosztika (on-board diagnosztika)

A nem fedélzeti (off-board) diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges hardver és szoftver elemek (mérőmű, illetve jeladó, mérésvezérlés, mértadat-kiértékelés) a gépjármű, illetve alrendszereinek nem integrált elemei. A mérő-eszközöket a rendszerhez – a vizsgálat időtartamára – csatlakoztatni kell.

A fedélzeti diagnosztikai állapotvizsgálat a gépjármű- irányított rendszereinek saját funkciója.
A diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges hardver-elemek (mérőmű, illetve jeladó) és a szoftver (mérésvezérlés, mértadat-kiértékelés, információtárolás) a gépjár-mű egészének, illetve alrendszereinek integrált elemei.

A mérések a rendszerben folyamatosan vagy periodikusan történnek, a mérésadat-feldolgozásra és kiértékelésre időközönként kerül sor. A felismert hiba azonosítóját (a hibakódot és paraméter környezetét) a hibatárban, későbbi kiolvasás céljából, megőrzik. A rendszerteszter a gépjármű irányítóegységeit egy, közös diagnosztikai csatlakozón keresztül éri el.

A rendszerteszter és az irányítóegységek közötti kommunikáció funkcionális típusai:

-          kapcsolatfelvétel, azonosítás,

-          hibakód kiolvasás, hibakód és adaptív memória törlés,

-          üzemi paraméterek on-line kiolvasása,

-          programozott adatgyűjtés,

-          beavatkozók működtetése,

-          a szerkezeti elemek beállítása, illesztése,

-          irányítóegység kódolás,

-          irányítóegység (adat)feltöltés.

 

A diagnosztika alkalmazásával elérhető előnyök:

1. A meghibásodás feltárható annak korai, kezdeti szakaszában.

2. A meghibásodás kellő biztonsággal felderíthető helyében, mértékében (előrehaladottságában), okábanés okozatában(hatásában).

3. A szerkezeti egység megbontása nélkül végezhető el a vizsgálat. (Nem kell olyan egységet is megbontani a hozzáférés érdekében, amely hibátlan.)

4. Csökkenthető a szubjetív hibák aránya.

5. A mérés reprodukálható.

6. A mérés dokumentálható.

7. A diagnosztika olyan műszaki állapotvizsgálatokat is lehetővé tesz, amelyekre a hagyományos módon nem volt lehetőség.

8. Csökken a vizsgálatok időigénye,nő a hatékonysága,a vizsgálatok egy része automatizálható.

9. Növelhető a javítás, karbantartás hatékonysága, eredményessége, javítható az alkatrész-gazdálkodás.

 

Motorvezérlő elektronika – ECU

 

A motorvezérlő elektronika ECU (Engine Control Unit), vagy ECM (Engine Control Module), a modern fejlesztésű üzemanyag befecskendezésű autók elengedhetetlen alkatrésze.
Az ECU feladata a motor terhelésétől függően a mindenkori optimális üzemanyag keverékkel történő ellátása. Ennek érdekében a rendszer szabályozni képes a benzin-levegő keveréket, és a gyújtásidőzítést.
A modernebb rendszerekben az ECU-nak a motor üzemeltetésén kívül diagnosztikai feladatai is vannak. Az elektronika folyamatosan felügyeli a rákapcsolt összes szenzort, és egységet amivel kommunikál. Ennek köszönhetően általában egy-egy meghibásodott alkatrészt képes felismerni, és azt egy memóriába eltárolni, hogy a későbbi karbantartáskor ki lehessen olvasni, és cserélni a meghibásodott alkatrészt.

 

Korunk járművei egyre bonyolultabbak

 

A modern gépkocsik vizsgálata csak igen sok, korszerűműszer alkalmazásával valósíthatómeg maradéktalanul. A mai gépjárművek mechanikai, hidraulikus, pneumatikus, villamos és elektronikai alrendszerekből állnak. A tökéletes működéshez mindegyik alrendszer kifogástalan működése szükséges. A vizsgálatok elvégzése ezen rendszerek külön-külön történővizsgálatát jelenti. A motorvezérléseknél szintén mechanikai, pneumatikus, hidraulikus, villamos és elektronikus alrendszerekkel találkozhatunk.

 

Korszerű irányított rendszer diagnosztikai vizsgálatok felosztása

A diagnosztika alapja, információ forrása a vizsgálóműszer és a jármű kommunikációja. Ezt a gyártómegfelelő elérési utakon a fedélzeti diagnosztikán keresztül teszi lehetővé az üzemeltető részére.Az irányított rendszerek vizsgálatát két fő csoportra oszthatjuk:

 

1.Irányító egység kapcsolatú rendszerdiagnosztika

-          Soros diagnosztika

-          Párhuzamos diagnosztika

2.Periféria diagnosztika

 

Periféria diagnosztika

A periféria diagnosztika az egyes elemek (érzékelők és beavatkozók) különálló vizsgálatát jelenti. A vizsgálathoz az adott elemhez hozzá kell férni és a jellemzőit meg kell mérni. A rendszerben ilyenkor nincs benne a vezérlő- egység, így azon jellemzőket, amelyekhez a vezérlés szükséges, nem mérhetjük.

 

Párhuzamos diagnosztika

A párhuzamos diagnosztika esetében a vezérlőegység a helyére kerül, a rendszerre feszültséget kapcsolunk, esetenként a motor is működik. Mivel a vezérlőegység be van kötve, fokozott óvatossággal kell eljárni a méréseknél.

 

Soros diagnosztika

A párhuzamos és periféria diagnosztika mellett —amelyek minden esetben elvégezhetők -a korszerű gépjárműveknél egyre fontosabb a soros diagnosztika. Az elnevezés onnan származik, hogy a vezérlőegységben tárolt információkat egy adott eszköz segítségével sorosan „vesszük le”. A soros diagnosztikai műszerek tehát nem önálló mérőműszerek, hanem csak egy információt megfelelő formában kérő, majd megjelenítőegységek. A műszer csak azt a jellemzőt tudja „elvenni”, majd megjeleníteni, amelyet a vezérlőegység ill. saját programja lehetővé tesz.

 

A mai soros diagnosztikai műszerek mindegyike alkalmas a következő funkciók elvégzésére:

 

-          hibakódok olvasása

-          hibakódok törlése

-          működtető teszt

-          működési paraméterek vizsgálata

 

A hiba kódok olvasása, -törlése

 

A hiba kódok olvasása arra jó, hogy a vizsgálatot végző szakembert elindítsa egy irányba, hogy a hibát célirányosan erre keresse. A hibakódok - korábbi rendszerek esetében - az akkumulátor illetve, a vezérlőegység csatlakozójának levételekor elvesznek, ezért is célszerű a hibamegállapítást a hibakódok olvasásával kezdeni.

 

A hiba felderítése ás kijavítása után a korábban tároltakat törölni kell. A régebbi vezérlőegységeknél elég volt az akkumulátorsaru levétele adott ideig, a mai rendszerek rendszerre igaz, hogy a hibakódok törlését el lehet végezni az adott soros műszerrel, a régebbi rendszereknél a feszültségmentesítés mellett, az újaknál kizárólagossággal.

 

A hiba elhárítása ás a hibakódok törlése után célszerű vizsgálni, hogy a hiba nem jelentkezik e újra. Ismételt hibánál a vizsgálatot tovább kell folytatni.

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. További információkért kattintson